ความน่าเชื่อถือ The iCon Group

The iCon Group(ดิไอคอนกรุ๊ป)  นั่นมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด ด้วยทุนจดทะเบียนถึง 50 ล้านบาท พร้อมกับที่บริษัทนั้นปลอดภาระหนี้สิน

โดย The iCon Group(ดิไอคอนกรุ๊ป)  ได้รับการบริหารโดย พอล วรัตน์พล วัทย์วรกุล CEO & Founder The iCon Group Co., Ltd. ผู้คิดค้นระบบสอนการทำธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ชื่อ The iCon System ที่สร้างคนสำเร็จมาแล้วมากมาย จนกลายเป็นที่มาของ ธุรกิจออนไลน์สีขาว 

The iCon Group Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ถือกำเนิดมาเพื่อ "สร้างคน" ที่ต้องการจะสำเร็จบนโลกออนไลน์

The iCon Group(ดิไอคอนกรุ๊ป)  ถูกต้องโปร่งใส มั่นใจด้วยมาตรฐานการผลิต เราให้ความสำคัญกับการเป็นต้นแบบแห่งการเป็นธุรกิจสีขาว เพื่อให้ตัวแทนและผู้บริโภคมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของทาง The iCon Group(ดิไอคอนกรุ๊ป) ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากลและตรวจสอบได้


บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จํากัด
ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอทะเบียน
การตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด


บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จํากัด

ได้จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


อาคาร ดิไอคอนกรุ๊ป สํานักงานใหญ่ 
ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 150 ล้านบาท

Visitors: 206,364